Articles d'idees a partir de títols creats i d'altres

Tag Errors

Errors humans

No ho posaria igual el que es son errors humans o el que es una fallada. Un error en català es un terme matemàtic o informàtic que no es pot aplicar a les persones. També hi ha confusió amb el… Continue Reading →

© 2020 Blog d'Albert Boix Curós — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑

error: Protected content !