Articles d'idees a partir de títols creats i d'altres

Tag Independencia judicial

Independència judicial o independència de Catalunya

Sembla que la independència judicial no és equivalent a independència de Catalunya. Un que vulgui ser independent no pot ser jutjat per un altre organisme independent sinó per la voluntat popular. I la voluntat popular no vol ser escoltada per qui té actualment… Continue Reading →

Dependència judicial

Avui dia es parla de la independència judicial però el que hi ha es dependència judicial a un país corrupte. Hi han a Espanya mes de 100.000 lleis, 67.000 autonòmiques. Molt mes que qualsevol país Europeu. Es necessiten emplenar cada… Continue Reading →

© 2020 Blog d'Albert Boix Curós — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑

error: Protected content !