Canvi de model

  • Una cosa per imitar-la seria un canvi de model. Encara que el model sigui deformat?
  • Qualsevol canvi se li pot dir canvi de model.
  • Es fa servir de manera massa habitual el canvi de model. Encara que la variació sigui ínfima.
  • Si algú és modelo a seguir, si fa cap cosa no modelable. Se segueix.
  • El canvi del model el fa un canvi de model?
  • La responsabilitat del model.
  • Tenim fans que ens segueixen com a model? Sí, però no ho sabem. Els tenim tots.
  • Un model que canviï de manera de ser és un canvi de model o és un canvi de personalitat?
  • S’ha de canviar de model contínuament? Quan encara no s’ha acabat el model anterior?
  • No és mateix un model mòbil que un canvi de paradigma.

Aquestes veritats no absolutes i preguntes amb diferents respostes són per fer pensar que els actes que fem són modelables i seguits per algú altre. I per fer pensar als que diuen que fan un canvi de model, si allò serveix. O és un motiu de donar un argument quant no tenim recursos ni imaginació.

La moda de fer canvis de model s’ha tornat com una obligació cada vegada que un dirigent puja. Es vol canviar de cara a la galeria, però no es canvia res. Els dirigents canvien però els funcionaris són els mateixos. Amb tics i rutines sense canviar. O sigui, que no es canvia el model, es canvia el titular.

Tot això és una barreja de models i canvis. Les diferents persones que són models a seguir i els canvis de la mateixa persona o una per una altre. També els sistemes de fer les coses.

El pa canviat i el vi assegurat.

Refrany català

Comparteix...