El preu del Talent avui

Mesura del talent

Si volem saber el preu del talent d’una persona avui, en haurem de remuntar a l’antiguitat. Del 50 a 100 D.C era una moneda que equivalia al pes de l’aigua d’una àmfora aproximadament a 1 peu cúbic, o sigui 28 litres. Aquesta mesura equivalia a 6.000 dracmes o 21.500 g de plata de l’època.

Hi ha alguns historiadors que apunten que el preu de 1 dracma al 2006 equivaldria a 36$.

Si ho multipliquem ;

36$ x 6000 dracmes. El talent valdria 216.000$ el 2006.

Si ho mirem al preu d’avui dia de la plata ;

0,42 euros/g avui 31 de Gener 2019 x 21.500 g de plata . El talent valdria avui 10.535 euros.

Una persona talentosa hauria de cobrar aquestes quantitats per fer la seva feina? Si es el preu del talent anual de 216.000$ o 10.535 euros anuals varia la perspectiva. Un té en compte el preu del diner y l’altre de la plata. La moneda referenciada a un metall ja fa temps que no es fa servir i potser s’ha de tenir mes en compte el patró de moneda dels 216.000$ referenciat al preu dels dracmes que diuen els historiadors. Però hem sembla que moltes persones amb talent no cobren aquesta quantitat i passen a cobrar els 10.535 euros referenciats a un metall. Que es una cosa antiquada.

S’observa que el preu ha variat d’equivalència de la plata y la moneda.

Geni vs Talent

Max Nordau diu que geni es l’home que crea noves formes d’activitat no empreses abans per altres o desenvolupa d’una manera del tot pròpia i personal activitats ja conegudes; i talent al que practica formes d’activitat, general o freqüentment practicades per uns altres, millor que la majoria dels que conreen aquestes mateixes aptituds.

Preu vs Valor

Recordo que el preu es la quantitat que paguem per un bé i valor es refereix al benefici o la utilitat que es pot obtenir d’un bé. Les persones amb talent tenen mes valor però no son pagades per el seu preu. La honestedat no està de moda. Nomes compten els negocis.


Comparteix...
error: Protected content !