El predestinador

La pel·lícula que potser volem formar part es podria dir «El predestinador». El fet de predestinar i portar-lo a terme.

Fa poc ha sortit la noticia de que d’una manera teòrica de moment i, amb objectes molt molt petits. Es podria elevar objectes només amb llum. I diuen que d’aquí 20 anys es podran enviar naus fora del sistema solar amb aquest sistema. Es un descobriment excepcional.

També hi ha les pinces òptiques per fer moviments d’atracció o repulsió amb un raig làser amb objectes microscòpics.

Fent volar la imaginació; perquè no enviar contenidors d’un lloc a un altre de la terra. Els transports canviarien.

Fent volar la imaginació; si la llum es una ona i la wifi també, perquè no enviar objectes per wifi. Encara que l’elevació d’objectes sigui amb els raig làser.

Fent volar la imaginació; si es podrien elevar objectes, també es podrien modificar la direcció d’un líquid. Es podria dir llum bevible?

Fent volar la imaginació; es podria enviar àtom per àtom un objecte i posicionar-lo a distancia. L’objecte podria ser enviat per fibra òptica, molt mes gran de el que hi cap.

Encara que no pugui donar mes dades. Vaig llegir ja fa temps que «es podia pronosticar quant es descobriria una cosa». Però poso èmfasi en el quant no en el que. Això també es sorprenent.

L’efecte «Eureka» de quant algú ha trobat amb allò que anava buscant ja fa temps, estaria acotat.

M’agradaria que aquesta noticia de elevar objectes amb la llum no fos un «fake». Els «fent volar la imaginació» només son possibilitats seguint el fil.


Comparteix...