Previsió imprevisible

Bola de cristall

Per salvar-nos d’ensurts intentem fer una previsió imprevisible del futur. La combinatòria pot jugar un paper important a l’hora de fer que les opcions siguin previstes. Però pot arribar a ser molt llarg de contemplar totes les opcions. La imaginació, a part de la combinació de successos possibles és potser més important que aquest recurs tècnic.

Si veiem que ens empenyen a fer una previsió no prevista, això porta un cert temps. S’han de calcular diverses coses perquè el resultat sigui satisfactori. En canvi, de previsions imprevisibles en fem contínuament i de manera automàtica que ens porten al pròxim destí. D’un conjunt d’opcions escollim la millor, d’acord amb la nostra experiència, coneixements i de l’estat d’ànim del moment.

Els que es fan dir vidents, els que creuen en l’horòscop, els visionaris, els gurus d’una disciplina, també són recursos humans de fer previsions imprevisibles.

Pareto

Per millorar el resultat imaginatiu de les diverses opcions de les previsions cal tenir aptituds en camps diferents. Encara que diuen que has de ser especialitzat en una cosa concreta, si no tens el 80% de coneixements diversos + el 20% de coneixements específics, fent al·lusió a Pareto. No és el mateix que tenir 80% de coneixements específics + 20% coneixements diversos. Cadascú té una estructura del que sap.

Ratpenats

A vegades hi ha persones que no s’esperen una cosa i d’altres ho troben normal. El fet de no haver-ho vist no vol dir que no existeixi. Si et diuen que hi ha ratpenats d’1,5-1,7 m, potser no t’ho creuràs, però a Filipines hi ha la guineu voladora, un tipus de ratpenat que fa aquesta mida.

I també hi ha signes negres. Que van estar molts anys pensant que no existien.


Comparteix...
error: Protected content !