Recursos d’Internet


A l’hora de buscar informació a Internet coses útils que tinguin interès per nosaltres a vegades no sabem com buscar-ho. Hi ha eines per a tot. Només hem de saber preguntar als buscadors el que volem.

Aquest post es un llistat de recursos i calculadores per buscar Recursos d’Internet i que ens poden ser útils.

Calculadores

* Calculadores en línia: https://es.calcuworld.com/

* Calculadores en línia amb buscadors de calculadores: https://calcuonline.com/calculadoras/

* Calculadores i convertidors: https://www.calculadoraconversor.com/

Convertidors

* Convertidors d’arxius multimèdia d’un format a un altre: https://www.online-convert.com/es

* Convertidor d’arxius a qualsevol format: https://convertio.co/es/

* Conversions amb PDF: https://www.sodapdf.com/es/freeonlinetools

Recursos


* Guia de recursos d’Internet per investigadors: https://www.ecuaderno.com/guia-de-recursos-en-internet-para-investigadores/

1. BuscadorsRecursos d’Internet
2. Directoris
3. Bases de Dades
4. Arxius i biblioteques
5. Monitoratge de tendències i creació d’alertes
6. Marcadors socials
7. Wikis
8. Edició i allotjament de Weblogs

* Eines Google: https://about.google/intl/es/products/

Cursos

* Cursos presencials i per internet de tecnologia de l’ajuntament de Barcelona: https://cibernarium.barcelonactiva.cat/

* Cursos de més de 200 universitats gratis o de poc pagament: https://www.coursera.org/browse/

* Cursos barats diversos i que pots crear el teu curs: https://www.udemy.com/


Comparteix...