Dificultat fàcil o facilitar la dificultat

Quant una cosa és complicada o inabastable el propi seria baixar l’escala o partir-ho en parts més petites. La dificultat passa a ser una dificultat fàcil.

Podria posar l’exemple de si una economia d’un país vol ser solucionada o investigada. Es passa a un grup més petit de persones que es comporten com els estaments d’un país. Podria ser un poble o una àrea. El poble o àrea faria de conillet d’índies per llavors extrapolar-ho al país. Pot ser que el poble o país que el que es vol extrapolar sigui a l’altra part del món. També seria encara més manejable, que l’economia domèstica d’una única persona tingués la responsabilitat d’agafar-la com a model d’un país. Sense que el poble, àrea, ell o ella ho sabessin.

Per aconseguir tot això hi hauria d’haver termes en què es podria facilitar la dificultat del conillet d’índies perquè la mostra per la investigació fos el més semblant a la mostra més gran.

El cas irregular a diferent escala o fractal pot existir en tots els àmbits. Només s’ha de saber a quin fractal pertanyem o pertanyen.

El més perillós és que si es vol descobrir un medicament que solucioni alguna cosa que es busca. Ho provin amb persones sense saber-ho elles. Amb grups d’efectes secundaris de medicaments o arguments de medicament experimental. Podrien no tenir en compte la vida humana i els morts serien danys col·laterals.

Facilitar la dificultat a vegades és una manera de repte cap al qual es vol dificultar o pot enfonsar-lo. També pot ser un «prohibit passar» i encaminar cap a un altre lloc.

Una dificultat fàcil és com dividir.


Comparteix...